Monday, December 5, 2011

Henry Mancini - Moon river

Гол урсахыг, урсгал таширлан сар бүжихийг..Бурхан бус,
Билиг оюун минь л
Энэ дэлхийг яруусгадгийг
Бясалган баясах.

Б. Билгүүний шүлгийн хэсгээс

1 comment: