Monday, June 27, 2011

3. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрБайгаагаараа байж өөрөө өөрийгөө хүлээн зөвшөөр. Гэвч амьдрал дээр энэ нь тийм ч хялбар биш. Учир нь таны заалгасан эрдэм ном, олж авсан боловсрол, өссөн ахуй соёл тань бүгд үүний эсрэг байдаг. Анх төрж мэдээ орсон цагаас л танд ямар байхыг чинь заагаад дадуулчихсан. Магадгүй өөрийнхөөрөө байгаа чинь сайхан байна гэж хүлээн зөвшөөрсөн хүн цөөхөн, маш ховор л байгаа байх.. Гэхдээ энэ нь зөвхөн өөрийгөө бод гэсэн үг биш өөрийгөө хайрлах эрдэм суралц. Өөрийгөө хайрлаж, хайрын ухааныг эзэмшсэн хүн л бусдыг хайрлаж чадна. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч, өөрийгөө хайрлагтун.
Яг тантай адил хэн нэгэн хэзээ ч байгаагүй, байх ч үгүй. Та бол хэнтэй ч зүйрлэшгүй, ер бусын хосгүй хүн. Үүнийгээ мэдсэн цагт л бусдын ер бусын, давтагдашгүй гоо сайхныг олж хардаг болно.
Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрснөөс эхлэн бусдыг, цаашлаад хорвоо ертөнцийг хүлээн авч та үлэмж хайрыг мэдэрч чадна. Аливаа зүйлийг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрснөөр хайрыг мэдрэх болно.Listen to the song here in my heart
A melody I start but can't complete

Listen to the sound from deep within
It's only beginning to find release

Oh the time has come for my dreams to be heard
They will not be pushed aside and turned
Into your own, all 'cause you won't listen

Listen
I am alone at a crossroads
I'm not at home in my own home
And I've tried and tried
To say what's on my mind
You should have known oh
Now I'm done believing you
You don't know what I'm feeling
I'm more than what
You've made of me
I followed the voice, you gave to me
But now I've gotta find my own
You should have listened

There was someone here inside
Someone I thought had died
So long ago
Oh I'm screaming out
And my dreams will be heard
They will not be pushed aside or worse
Into your own
All 'cause you won't listen

I don't know where I belong
But I'll be moving on
If you don't, if you won't

Listen to the song here in my heart
A melody I start, but I will complete

OH now I am done believing you
You don't know not what I am feeling
I'm more than what you've made of me
I followed the voice you think you gave to me

But now I got to find my own
My Own