Thursday, December 22, 2011

Есөн есНэг есөд яах вэ ? XII/22-XII/30
- Нэрмэл архи хөлдөнө
Хоёр есөд яах вэ ? XII/31-I/8
- Хорз архи хөлдөнө
Гурван есөд яах вэ ? I/9-I/17
- Гунан үхрийн эвэр хуга хөлдөнө
Дөрвөн есөд яах вэ? I/18-I/26
- Дөнөн үхрийн эвэр хуга хөлдөнө
Таван есөд яах вэ? I/27-II/4
- Тавьсан будаа хөлдөхгүй
Зургаан есөд яах вэ? II/5-II/13
- Зурайсан зам гарна
Долоон есөд яах вэ? II/14-II/22
- Довын толгой борлоно
Найман есөд яах вэ? II/23-III/2
- Нал, шал болно
Есөн есөд яах вэ? III/3-III/12
- Ерийн дулаан болно

No comments:

Post a Comment