Thursday, April 25, 2013

Тэнгэр Газрын дунд..

 ..бороотой бүжиглэсээр..
..эргэлдсээр..
(толгой эргэж байна..)
Дээшээ тэнгэр хол 
Доошоо газар хатуу 
гэдэг үг байдаг, тээ..
усаар аялагч нь урсгалтай ярина..
луужингаа гээчихээд сэлүүрээ хайна..
улам бүр холдох сониуч зүрхээ зовооно..
(аялж уншина..)

No comments:

Post a Comment