Tuesday, November 15, 2011

Агнистын гэгээ 8 цуврал


Удаан хүлээсэн Агнистын Гэгээ цуврал 8 боть номууд НЭПКО хэвлэлийн газраас хэвлэгдэн гарч өнөөдөр худалдаж авлаа.
1. Амьдралын хүлээснээс ангижрахуй
2. Өдөр тутмын ариусал
3. Үлэмжийн чанар
4. Мял Богдын гэгээрсэн түүх
5. Билгүүн ухааны шастир
6. Чанадын чанадад
7. Ухаарал Бясалгал Гэгээрэл
8. Тантрын дуудлага

1 comment: