Wednesday, July 27, 2011

Уужимхан зуныхаа гурван сард

Ар голын эхэнд..


Хурмаст тэнгэр..


Баян Монгол..


Огторгуйн цагаан үүлс..


Хангайн тэмээТогоруу шувуу мөн үү?Бор унага..


Гэр.. сүүдэр..


Хязгааргүй-хязгаартай..


Зах нь харагдахгүй талд нар жаргахыг харах нь жаргал..

1 comment: